מה זה ביטוח ועד בית ואיך קשור לשאר דיירי הבניין

 

תפקיד ראש הוועד בבית משותף מהווה אחריות לא קטנה לצד כאב ראש גדול ועוד כזה שנעשה בהתנדבות מלאה וללא שום תמורה אחרת מלבד אכפתיות ודאגה לתפקוד תקין של הבניין. לראש הוועד אין זכויות מיוחדות בבניין והוא לא נהנה משום הטבה או הקלה, להיפך, הוא דואג יום ולילה לבניין ובדרך כלל עוד מקבל טענות ומענות מצד דיירים.  אבל נשא חשוב ביותר עליו יש לתת את הדעת הוא נושא האחריות המשפטית שיש לראש הוועד כלפי הבניין, דייריו או כל מי ששוהה ועובד בו.

לשם כך בדיוק קיים ביטוח ועד בית.

 

לראש הוועד ולדיירים יש אחריות משפטית משותפת על הבניין

 

לפי החוק וגם מן ההגיון הבריא, לדיירי הבניין כולו או לבעלי הדירות בו יש אחריות משפטית מלאה על המתרחש בבניין. האחריות היא כפולה במידה ואתם גם משמשים כראש ועד הבית מאחר ואז אתם גם חשופים לתביעות אישיות הן מצד דיירי הבניין והן מצד אורחים או בעלי מקצוע ונותני שירותים שמבקרים בו.

הדבר נוגע למספר תחומים, הראשון בהם הוא האחריות המשפטית שיש לראש הוועד על נזקים העלולים להתרחש בדירות כתוצאה מעבודה שבוצעה בבניין. אם אחד הדיירים חושב שרשלנות בביצוע העבודה גרמה לנזק לדירתו ונובעת משיקול דעת מוטעה או רשלנות של ראש הוועד, הוא יכול לתבוע אותו בגין נזקים אלו.  נושא שני הוא פגיעות גוף של דיירים, אורחים או בעלי מקצוע ונותני שירותי ניקיון למשל אשר נפגעים בבניין באזורים שמחוץ לדירות בגין מפגע בטיחותי בבניין או במתקניו הנובע מרשלנות.

במקרה כזה ניתן לתבוע אישית ראש הוועד במקביל לתביעה של הבניין כולו. בדיוק בשביל מקרים כאלו קיים ביטוח ועד בית שהוא למעשה הרחבה של ביטוח גדול יותר שנועד לבטח את הבניין כולו מפני מקרים כאלו וגם אחרים. דוגמא למקרה בו ראש הוועד נתבע באופן אישי היא למשל אם השאיל סולם לאיש מקצוע או איש ניקיון ואלו נפלו ממנו ונפגעו עקב אי תקינותו של הסולם. עומדת להם הזכות לתבוע נזיקין בגין רשלנות גם את ראש הוועד וגם את הבניין עצמו.

 

הגנה מפני כל נזק שנגרם בבניין

 

בנוסף להגנה משפטית, מעניק לנו ביטוח בית משותף גם כיסוי מפני כל נזק אשר עלול להיגרם לאזורים המשותפים בבניין או לרכוש הבניין ולמתקניו. הביטוח למעשה מכסה את דיירי הבניין מפני כל הוצאה כספית גדולה אשר קשורה או בתחזוקת הבניין עצמו או במתקנים, צנרת המים, המעליות, מערכות כיבוי אש אם יש, שערים חשמליים, ריהוט, חדר כושר וכדומה. הביטוח אינו מבדיל בין נזקים שנגרמו על ידי אדם או פגעי טבע שזה אומר סערות, רעידות אדמה, הצפות, שריפות או פיצוץ צנרת בבית הגורם להצפה ולתיקוני מבנה, קצר חשמלי שעלול לגרום לשריפה, ונדליזם, גניבת ריהוט, נזק לשער חשמלי וכדומה.

כל אלו יכולים להשיט על הדיירים הוצאות כבדות מאוד ובהיעדר ביטוח עלולים להביא את הבניין לכדי שיתוק פעילות בהעדר מימון לתיקון הנזקים ולא פחות גרוע מכך גם לאווירה מתוחה בין הדיירים השונים שבידם לשלם לבין אלו שאין להם.

 

ביטוח בית משותף

 

האחריות לביצוע הביטוח

 

במידה ויש לבניין ראש ועד, הוא אמור לטפל בנושא מול חברת הביטוח ולרכוש ביטוח בית משותף וביטוח ועד בית מהקופה המשותפת לבניין. עלות הביטוח אינה יקרה והיא מסתכמת בפחות ממאה שקלים לדירה לשנה בבניינים בהם מעל עשר דירות. בבניינים שאין להם ראש ועד, עלול להיווצר מצב חמור מאוד שבו אף אחד מהדיירים לא רוצה לקחת על עצמו את הטיפול בנושא ולהתעסק בגבייה מול שאר הדיירים וזהו מצב מסוכן מאוד שכן האחריות לכך היא למעשה על כל הדיירים וצריכה להדאיג כל אחד מאיתנו.

לא נוכל לבוא בטענות או להפיל אחריות משפטית או כלכלית על אלו שלא רצו לרכוש ביטוח ביום בו יקרה אירוע שמחייב כיסוי ביטוח כזה. לכן עלינו כדיירים לעשות את המירב כדי לשכנע את כל דיירי הבניין בחשיבות ביטוח כזה. חשוב גם לבדוק בבניינים שיש להם ועד בית שהוא אכן מודע לכך ורכש את הביטוח. במקרים אלו זה קל יותר מאחר ומספיק להביא לידיעת ראש הוועד את האחריות המוטלת על ראשו ואת חשיבות ההרחבה הביטוחית של ביטוח ועד בית.

 

סוגי הכיסויים הביטוחיים לבניין משותף

 

בבואנו לרכוש ביטוח ועד בית וביטוח בית משותף עלינו לדאוג לכיסויים הבאים:

ביטוח מבנה ורכוש – מכסה את כל הנוגע למבנה, לרכוש המשותף ולמתקנים מפני כל נזק שיכול להיגרם להם.

ביטוח צד ג' – מכסה מפני תביעות נזיקין של דיירים או אורחים הנפגעים באזורים המשותפים כולל הוצאות משפטיות.

ביטוח חבות מעביד – מכסה מפני תביעות נזיקים של עובדים או נותני שירות בבניין הנפגעים באזורים המשותפים כתוצאה מרשלנות של הבניין שהובילה לפגיעה.

ביטוח ועד בית – הרחבה הנוגעת רק לבניינים בהם יש ראש ועד בית ומכסה אותו מפני תביעות אישיות שיכולות להיות מוגשות נגדו במקביל או בנפרד לתביעת הבניין עצמו.

פנו אלינו עכשיו וקבלו מגוון הצעות מותאמות אישית עבור ביטוח בניין משותף